forside

Kommunikation

Viden inden for modeller og metoder. Anvendelse til virksomhedsanalyse, branding, segmentering osv.

Markedsføring

Viden inden for at fremme afsætningen af idé og produkt. Produktudvikling, konkurrentanalyse, reklame osv.

Design

Viden inden for metoder og programmer til udvikling. Idéudvikling, CUBI, UX, UI, interaction osv.